ביטול וזיכוי

מדיניות תיאום המשלוחים, ביטול הזמנה וזיכוי:


ביטול וזיכוי:

לקוח המעוניין לבטל הזמנה, יוכל לעשות זאת ולקבל זיכוי כספי מלא, בפניה למוקד הטלפוני: 03-6196030, בימים א'-ו' בין השעות 08:00-16:00 ובתנאי שהמארז לא יצא כבר בפועל מהחנות בדרכו למקבל.
*במידה והמארז שהוזמן הינו עוגה עם כיתוב אישי, יכול המזמין לבטל את ההזמנה עד 24 שעות לפני מועד המשלוח (בכפוף לשעות פעילות המוקד הטלפוני הנ"ל).

בכל מקרה שבו, מכל סיבה שהיא, לא נוכל לספק את מארז המתנה שהוזמן, ביום שבו נקבע בהזמנה, אנו נעדכן את המזמין והוא יהיה זכאי לבחור מועד אחר למשלוח, או לבטל את ההזמנה ולקבל זיכוי כספי מלא.

תיאום המשלוחים:

היות ומארזי המתנות שלנו מכילים מוצרי מזון, אנו מתאמים, טלפונית, את המשלוח מול המקבל.
משלוח לא ייצא ליעדו לפני שתואם מול המקבל.

אנו עושים, כמיטב יכולתנו, להשיג את המקבל (בשיחות טלפון ובמשלוח הודעות SMS), על מנת לוודא איתו שהוא אכן נמצא בכתובת, ביום ובזמן שצוינו בהזמנה ע"י המזמין. התיאום מתבצע בדר"כ, ביום מועד המשלוח, ליעדים הקרובים ויום לפני מועד המשלוח, ליעדים הרחוקים. *רוב המשלוחים המיועדים לאספקה ביום ו' מתואמים כבר במהלך יום ה'.

במידה ולאחר מספר ניסיונות, אנו לא מקבלים מענה מהמקבל לצורך תיאום המשלוח, אנו מתקשרים למזמין על מנת לוודא איתו שהמספר שהזין במערכת אינו שגוי ו/או מקבלים ממנו מספר נוסף לתיאום.

במידה וגם לאחר פעולות אלו, אנו לא מצליחים להשיג את המקבל טלפונית, לצורך תיאום המסירה, אנו מתקשרים למזמין על מנת לקבל ממנו הנחיות כיצד לנהוג בהזמנה. המזמין יכול לבקש לדחות את מועד המסירה עד למועד שבו המקבל יענה לשיחת התיאום, או לבטל את ההזמנה ולקבל זיכוי כספי מלא בגינה.

שינויים לבקשת המקבל:

במידה והמקבל מבקש לדחות את מועד המשלוח לסבב משלוחים מאוחר יותר באותו היום שנקבע ע"י המזמין, אנו מתחשבים באילוציו ומספקים לו את המשלוח לפי המועד שביקש ובתנאי שבקשתו תואמת את סבבי המשלוחים שלנו.

במידה והמקבל מבקש לדחות את מועד המשלוח לתאריך מאוחר יותר מהיום שנקבע ע"י המזמין, אנו מתחשבים באילוציו ומתאמים איתו את המשלוח לפי המועד שביקש ובתנאי שבקשתו תואמת את סבבי המשלוחים שלנו. במקרה כזה אנו דואגים ליידע את המזמין על השינוי ע"פ בקשת המקבל.

במידה והמקבל מבקש לשנות את יעד המשלוח שנקבע ע"י המזמין, אנו מתחשבים באילוציו ומספקים לו את המשלוח לכתובת שביקש, בתנאי שהישוב אליו ביקש לשנות את המשלוח נמצא ברשימת הישובים אליהם אנו מגיעים ובתנאי שעלות המשלוח אינה גבוהה מזו שעליה שילם המזמין. במידה ועלות המשלוח יקרה יותר מזו שצוינה בהזמנה, אנו דואגים להתקשר למזמין ולבקש את אישורו לתוספת התשלום. במידה והמזמין אינו מוכן לשלם את ההפרש, הוא יהיה רשאי לבטל את ההזמנה ויקבל זיכוי כספי מלא.

כללי:

אנו עושים את מירב המאמצים שהמארז ותכולתו יגיעו ליעדם בזמן וברמה הגבוהה ביותר.
במידה ונפל פגם במארז כולו או באחד ממוצריו יש לצלם אותו ולפנות למוקד הטלפוני: 03-6196030, בימים א'-ו' בין השעות 08:00-16:00, לצורך בירור כל מקרה לגופו.